Páteční setkání

Páteční setkání 7. 11. 2014

Na dnešním pátečním setkání seniorů muži povídali o historii v souvislosti s výročím 650 let od úmrtí prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic a ženy při tom pletly deku s příběhem. Opět jsme setrvali až do dvanácté hodiny polední. Příští setkání bude za čtrnáct dní. Zveme všechny ty, kdo by chtěli s námi pobýt. [Ukázat […]

Páteční setkání 24. 10. 2014

„Na počátku bylo slovo, praví se na první stránce jedné z nejdůležitějších knih, které známe. V té knize to znamená, že zdrojem veškerého stvoření je Slovo Boží. Neplatí to však přeneseně i o veškerém konání lidském? …“ V. Havel, Slovo o slově 15. 10. 1989 Pátečníci si připomínali život a tvorbu Václava Havla. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 10. 10. 2014

„V hluku a zmatku světa jsou kolem nás tiší.“ Tímto mottem jsme završili třetí ročník Cesty sedmi kostelů a ve stejné chvíli pomalu začali otevírat dveře ke čtvrtému ročníku s celoročním tématem Dopis nevinnému. Jako vždy naše setkání provázela řada vzpomínek, poznatků a postřehů. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 26. 9. 2014

Dnes jsme navštívili zásmucký zámek a při té příležitosti i zásmuckou faru. Výstava v zámku byla ve stejném duchu jako naše z domova přinesené fotky. Hned bylo o čem vyprávět a na koho vzpomínat, senioři jsou také patrony kostela v Horních Krutech, kam se zítra vydáme Cestou sedmi kostelů. Zavítal mezi nás i poutník pan […]

Páteční setkání 12. 9. 2014

S radostí oznamujeme, že opět začala páteční setkávání tzv. Pátečníci v tomto školním roce 2014/15. Už jsme se nemohli dočkat! Zveme tedy všechny seniory, kteří se chtějí jednou za čtrnáct dní scházet v Komunitním centru sv. Jiljí. Příští setkání bude 26. září od 9 hod. Přijďte včas, těšíme se na Vás. Jája Trojanová a P. Kamil Vrzal [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 20. 6. 2014

Červen, čas Božího Těla, čas konce školního roku, čas poutí a nových setkání. Dnes jsme oslavili poslední závěrečné setkání Pátečníků před prázdninami. Uvidíme se opět první týden v září v pátek. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 23. 5. 2014

Život sám je složen z několika dlouhých za sebou jdoucích cyklů, které je dobré uzavírat, slavnostně zakončovat, promýšlet a zamýšlet se tak nad minulými roky. Čas plnosti let je požehnané období, kdy na sebe bereme tíhu těch mladších a zároveň jsme jimi povzbuzováni k radosti nad pokračujícím životem. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 9. 5. 2014

Dnes jsme si napsali test, co víme nebo nevíme o sv. Ludmile. Všichni ho zvládli na výbornou. Můžete se k nám přidat.

Páteční setkání 25. 4. 2014

Velikonoce v sobě spojují pohanskou i křesťanskou tradici. Ozdoby pro vystoupení Kořeny a křídla sv. Ludmily jsme tvořili po vyprávění a čtení z vytvořené publikace. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 11. 4. 2014

Odkazovali jsme na svých příbězích, které jsme prožili v minulých dvou týdnech k působení doby postní a k blížícím se velikonočním svátkům. [Ukázat prezentaci]