Cesta sedmi kostelů – Sedmi dní stvoření

Během léta jsem si dopřál čas a postupně prošel všechny kostely, které naše uhlířskojanovická farnost spravuje, a není jich málo (celkem 18 a 3 kaple). Zajímaly mě zvlášť kostely, do kterých se moc nepřijde, které jsou přes většinu roku zavřeny, o které nikdo nejeví zájem. Kostely na mě udělaly silný dojem. Působily na mě krásně. A to i přes časté lešení, různé opravy, oprýskané zdi, ukradené věci… . Stále jsem si opakoval: Už to, že tady kolem nás stojí, musí něco znamenat. Ptal jsem se sám sebe. Co symbolizují? Na co ukazují? Pro koho tu jsou? Co nám chtějí a mohou říci? Při přemýšlení nad těmito otázkami mě napadla myšlenka svatého Tomáše Akvinského, který říká: „Krása je jedním z předních vlastností Božích.“
Uvědomil jsem si, že tato Boží krása je vtištěna do architektury kostelů a vyjadřuje nejen umění své doby, ale především sílu dobrého života našich předků. Znovu se totiž potvrzuje to, o čem se málo ví a mluví. Bez uvědomování si krásy kolem sebe nedokážeme žít. Je proto třeba objevovat krásu prostoru kolem nás. A snad jen z jednoho prostého důvodu, abychom objevili svoji krásu, která je v nás.
Z těchto cest po našich kostelech vznikla myšlenka oživit tato pro nás často zapomenutá místa kulturního a duchovního významu. V září tohoto roku se začíná v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích realizovat sociálně – kulturní projekt s názvem: Sedm dnů stvoření. Projekt vychází z potřeby prostřednictvím umění poznávat místo, kde žijeme, poznávat sami sebe a druhé. Jeho cestou bude formování představ o životě, o umění a o světě kolem nás, které je spjato s hmotou, světlem, prostorem, časem, přírodou a lidmi. Aktéři budou navštěvovat prostory, do kterých je možná nikdy nenapadlo vstoupit. Jsou to prostory velké kulturní a historické hodnoty, staré přibližně osm set let. V těchto prostorách se bude tvořit, aktéři si také budou představovat styl a způsob práce, jakými se kostely stavěly, budou v představách hledat stopy dlát, kladiv, sekyr, pil atd.., budou se s nadsázkou podílet na pokračování tisícileté tradice stavitelů katedrál.
Cílem projektu je zapojit aktivně do procesu oživení zapomenutých architektonických staveb děti a mládež, stejně tak jako lidi každého věku, kteří třeba dosud neměli žádnou zkušenost s návštěvou těchto míst.
Prvním místem, na kterém se společně sejdeme v sobotu 17. září 2011 v 17.00 h, je kostel v Dolních Chvátlinách. Setkání bude věnováno tématu SVĚTLO.
Rád bych vás proto pozval k objevování toho, co je kolem nás – k Cestě po sedmi kostelech s tématem sedmi dnů stvoření. Věřím, že dokážeme společně žasnout nad krásou, kterou společně, nebo i každý sám, objevíme.
P. Mgr. Kamil Vrzal, farář


vložil 26. srpna 2011, 8:00
v kategorii Cesta
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.