Zveme Vás ...
05.01.2018, 12:00
obr.patecnici-page0001

SETKÁNÍ PÁTEČNÍKŮ

Nejbližší setkání Pátečníků v pátek 5. ledna 2018 od 9 hodin v Komunitním centrum sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích.

Již proběhlo ...

Vánoční obdarování v Drahobudicích

Co nám nabídla Cesta sedmi kostelů do Drahobudic Jsou v životě věci, které děláme, protože je to naše práce nebo povinnost. Potom přichází záliby, které uskutečňujeme, jelikož nás baví. A pak jsou v životě cesty, na které se vydáváme, aniž bychom přesně věděli proč, z jakého důvodu, kudy vedou, a zda na nich můžeme očekávat nějakou hmatatelnou jistotu, že […]

Páteční předvánoční setkání 9. 12. 2011

 Tajemství narodí se vždy,když něco přineseme. Něco vzácného z našeho života. Radostné Vánoce všem lidem dobré vůle. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 2. 12. 2011

Blíží se druhá neděle adventní a světla ubývá. V naší farnosti se můžeme těšit na záři betlémského světla, které si každý odnese z půlnoční mše svaté. Ponese ho ve skleničkách – lucerničkách ozdobených malou rolničkou. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání – Dojmy pod klenbou

Při našem dalším společném pátečním setkání (18. 11.) jsme si nejdřív povídali o proběhlé cestě k druhému kostelu v Petrovicích, a pak jsme si povídali o světcích a to bylo moc pěkné, do toho už se tvořily lucerničky pro betlémské světlo, muži četli a nakonec bylo moc hezké, jak při čaji a buchtách plynul hovor jako bychom byli dávní přátelé. […]

Cesta k druhému kostelu sv. Martina v Petrovicích

Cesta pro sílu ke svatému Martinu. Vydala jsem se na cestu. Vyšla jsem z problémů své doby, ze světa, který žije vším možným, z pestrého prostředí, o kterém se dá říct hlavně to, že není katolické. Vyšla jsem na cestu směrem ke svatému Martinu, protože mi to přišlo jako dobrý nápad a v dané chvíli jako jediný možný směr. […]

Páteční setkávání – Pod klenbou hvězd

Při našem dalším pátečním setkání jsme tvořili hvězdnou oblohu. Inspirovali jsme se spisovatelem Karlem Čapkem, který měl vlastní hvězdnou oblohu s vyznačenými souhvězdími. V tématu setkání jsme mluvili o jménu v Bibli. Bylo pro nás potěšující si přečíst úryvek proroka Izaiáše, v kterém završuje Bůh stvoření tím, že každou z hvězd volá jménem: „Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a […]

Páteční setkání – Pod klenbou

Při našem dalším pátečním setkání 21. 10. 2011 jsme se nejprve dívali na fotografie z vesmíru a potom na zvětšené fotografie rostlinných semen.Obojí je téma pro vědce i umělce. Následně jsme vytvořili obrazy na základě svých dojmů. Hýřily barvami a rozmanitostí, byly pestré. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání – 24. žalm

Při dalším dopoledním pátečním setkání 7. října 2011 jsme se zamýšleli nad 24. žalmem: „Hospodinu náleží země i to, co je na ní …“, a při společném tvoření jsme oslavili navlékáním semen do řetízků plody podzimu. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání s tématem druhého dne stvoření

Při každém pátečním setkání se střídá chvíle zamyšlení nad úryvky z Písma svatého a následně diskuse nebo tvorba. Máme za sebou malování a kreslení, příště budeme přebírat a třídit nasbíraná semena a poslouchat vyprávění o nebeské klenbě z 24. žalmu. Těšíme se opět na dobrou náladu, legraci a třeba i fotky z let minulých. Jste srdečně zváni. [Ukázat prezentaci]

Druhý den stvoření – Klenba

NEŽ UZRAJÍ PLODY, musí být do země vloženo semínko. Skutečnost, že je třeba něco zasadit, aby něco vyrostlo, známe. Semeno vložené do země je obrazem všeho, co je nám v životě dáno. Má v nás růst. Celý náš život tak lze vidět jako obraz semena. Ne náhodou jsme proto na naší „Cestě sedmi kostelů“ začali jako první […]