Zveme Vás ...

Není naplánovaná žádná akce

Omlouváme se, ale momentálně nejsou naplánované žádné akce. V případě nejasností sledujte farní nástěnku ve Vašem kostele.

Již proběhlo ...

4 dny tvoření

Ze čtyřdenního putování do zapomenutých, vyhořelých nebo vykradených kostelů vznikla výstava Jáji Trojanové, Didi Pinkasové a Lenky Feldsteinové. Výstavu můžete zhlédnout v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích od 20. 10. do 20. 11. 2012

Kameny Země

Na téma sedmi dnů stvoření se konaly v uhlířskojanovické farnosti po celý rok poutě do zapomenutých, vyhořelých nebo vykradených kostelů. Cílem našeho projektu bylo naučit se dívat a vidět cestu našeho života jako jedinečnou příležitost k nalezení moudrosti. Prostředníkem nám bylo umění, tvorba, modlitba a pouť ke kostelům. Současně o 70 kilometrů dále, v Sedlčanech, se stejným tématem probírali žáci […]

Cesta do Drahobudic – Kameny Země

V sobotu 20. října 2012 v 10:00 se v rámci Cesty sedmi kostelů vydáme na pouť od kostela sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích do kostela Nejsvětější Trojice v Drahobudicích. 14 :00 začátek programu v kostele v Drahobudicích 14:30 pohybové divadlo na téma sedmi dnů stvoření Kameny Země 16:00 mše svatá

Pouť do sedmého kostela sv. Václava v Hodkově

Cesta sedmi kostelů pokračovala v neděli 30. září 2012 tématem sedmého dne stvoření „ODPOČINEK“. Vyšli jsme od hodkovského zámku provázeni slovem cestovatelů, kteří se pro sedmou Cestu stali patrony kostela. Symbol cestování nám představovala z novin vyrobená zeměkoule, kterou jsme cestou utvářeli podle toho, jak poznáváme svět – jídlo, oslavy a slavení, náboženský prostor, lidé kolem nás, cesta (co mám […]

Páteční setkání 21. 9. 2012 – cesta do Poličan

V nadcházejícím II. ročníku Cesty sedmi kostelů pokračujeme v pátečních setkáních. Provází nás téma víry z pohledu Desatera a život věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dnes jsme se vydali na pouť do nově postaveného kláštera sester trapistek v Poličanech u Sedlčan. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 7. 9. 2012

Po prázdninách jsme se znovu setkali v páteční dopoledne. Společně jsme požehnali sošku Panny Marie, kterou jsme umístili na přední stěně Komunitního centra sv. Jiljí. Setkání budou probíhat pravidelně jednou za 14 dní. Příště 21. 9. pojedeme na pouť do nově postaveného kláštera sester trapistek v Poličanech u Sedlčan.

Páteční setkání pokračují…

V nadcházejícím II. ročníku Cesty sedmi kostelů budeme pokračovat v pátečních setkáních od 9:00 do 11:30. Bude nás provázet téma víry z pohledu Desatera a život věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejich 1150 výročí příchodu na Velkou Moravu si v příštím roce připomeneme. Jste srdečně zváni!

Cesta ke kostelu sv. Václava v Hodkově

Cesta sedmi kostelů pokračuje v neděli 30. září 2012 ke kostelu sv. Václava v Hodkově. Zakončuje téma stvoření, které nás po celý rok provázelo. Jste srdečně zváni.

Cesta sedmi kostelů pokračovala poutí do Krsovic

Kostel a člověk se podobají V Písmu svatém se dočteme větu z Janova evangelia: „I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). Tato slova se mi vybavila v souvislosti s poutí ke kostelu sv. Jana Křtitele v Krsovicích, kam nás v sobotu 23. června 2012 dovedla Cesta sedmi kostelů. […]

Páteční setkání 22. 6. 2012 – ČLOVĚK

Zítra v sobotu 23. června se vydáváme na naší Cestě sedmi kostelů do Krsovic ke kostelu sv. Jana Křtitele. Téma je člověk. Dnešní dopolední setkání bylo zároveň poslední před prázdninami. Sejdeme se první týden v září. S přáním Božího požehnání a ochrany se loučí P. Kamil a Jája Trojanová [Ukázat prezentaci]