Páteční setkání

Páteční setkání 4. 1. 2013

Sešli jsme se po vánočních svátcích, a bylo to pro nás svátkem se opět vidět, povídat, společně se smát a vzpomínat. Vše dobré v novém roce 2013 přejí pátečníci. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 7. 12. 2012

Při dnešním pátečním setkání jsme mluvili o jménech těch, kdo nám byli a jsou vzory. Kdo nás svým životem a hodnotami obdarovali. Tvořili jsme postavy příběhu sv. Cyrila a Metoděje. Obdarovat nás přišel sám sv. Mikuláš. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 23. 11. 2012

Dnes jsme na vlastní oči pozorovali, jak vzniká umělecké dílo. Pan řezbář působil tak skromně, že za něj spíš hlasitě mluvily jeho nádherné sošky, než on sám. Rozebírali jsme téma obrazoborectví v Makedonii v období života sv. Cyrila a Metoděje. [Ukázat prezentaci]

Dětství sv. Cyrila a Metoděje II.

Vzpomínali jsme na své dětství, připomněli si hrdiny našich dětských knížek, vyprávěli o lidech, kteří nám byli vzory. Inspirací nám byl život sv. Cyrila a Metoděje v období jejich mládí. [Ukázat prezentaci]

Dětství sv. Cyrila a Metoděje

Při pátečním setkání, jsme se zamýšleli nad tím, jak můžeme svým dětem, vnoučatům nebo svěřeným dětem předávat hodnoty našeho kulturního a duchovního dědictví, a inspirací nám bylo období dětství sv. Cyrila a Metoděje. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 19. 10. 2012 – Stvoření

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi… (1Gn 1,1) [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 5. 10. 2012 – Boží jméno

Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ (Exodus 3,14) [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 21. 9. 2012 – cesta do Poličan

V nadcházejícím II. ročníku Cesty sedmi kostelů pokračujeme v pátečních setkáních. Provází nás téma víry z pohledu Desatera a život věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Dnes jsme se vydali na pouť do nově postaveného kláštera sester trapistek v Poličanech u Sedlčan. [Ukázat prezentaci]

Páteční setkání 7. 9. 2012

Po prázdninách jsme se znovu setkali v páteční dopoledne. Společně jsme požehnali sošku Panny Marie, kterou jsme umístili na přední stěně Komunitního centra sv. Jiljí. Setkání budou probíhat pravidelně jednou za 14 dní. Příště 21. 9. pojedeme na pouť do nově postaveného kláštera sester trapistek v Poličanech u Sedlčan.

Páteční setkání pokračují…

V nadcházejícím II. ročníku Cesty sedmi kostelů budeme pokračovat v pátečních setkáních od 9:00 do 11:30. Bude nás provázet téma víry z pohledu Desatera a život věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejich 1150 výročí příchodu na Velkou Moravu si v příštím roce připomeneme. Jste srdečně zváni!