Fotogalerie

01_140217_za_zdi

Cesta do zásmuckého kláštera Stigmatizace sv. Františka

V sobotu 15. února 2014 jsme v rámci Cesty sedmi kostelů putovali do zásmuckého kláštera Stigmatizace sv. Františka. Do prostor kláštera jsme vstoupili s tématem: Co je za tou zdí? Patrony byli výtvarníci, a to jak žáci místní ZŠ Zásmuky, tak žáci a pedagogové ZUŠ Sedlčany. Atmosféra setkání historie s přítomností byla neopakovatelná. Děkujeme všem, kdo s námi sdíleli Cestu sobotního odpoledne. […]

08_131216_detstvi

Cesta na rorátní mši sv. do Krsovic

V sobotu 14. 12. 2013 brzy ráno jsme se vydali na rorátní pouť a rorátní mši svatou do kostela sv. Jana Křtitele v Krsovicích, které předcházelo večerní a noční pobývání na sudějovské faře v rámci tématu sv. Ludmily. Děkujeme všem dětem za jejich aktivní účast a všem poutníkům a účastníkům za jejich putování a přípravu… [Ukázat prezentaci]

01_131020_plody_cesty

Pouť ke kostelu sv. Havla ve Skvrňově

V sobotu 19. října 2013 jsme se v rámci Cesty sedmi kostelů vydali do skvrňovského kostela sv. Havla. Jak už bývá obvyklé, že se na pouť vydáváme z blízkého místa, tak jsme se tentokráte na cestu vydali ve 13:00 od kostela z Vavřince. Cesta mezi poli nás dovedla do Skvrňova ke kostelu sv. Havla, kde už nás očekávali senioři, kteří byli […]

01_130731_obnova_fary_sudejov

Pouť k sv. Anně do Sudějova

Dovolím si začít trochu zeširoka. Tak jako život každého člověka, je i ten bohoslovecký často plný různých překvapení. To se stalo i mně, když jsem se po nástupu do Teologického konviktu v Olomouci, ve kterém prožívají bohoslovci první rok formace, potkal s neustále se usmívajícím Honzou, který prý svého času pracoval v Kolíně a bydlel v Uhlířských Janovicích na faře. I díky […]

01_130622_vira_v_zivot

Pouť ke krsovickému kostelu sv. Jana Křtitele

Za krásného letního dne jsme v rámci Cesty sedmi kostelů putovali ke krsovickému kostelu sv. Jana Křtitele. Vstoupili jsme, abychom vnímali odkaz našich předků. Odkaz, který chceme s vírou žít a předávat dál. [Ukázat prezentaci]

02_121208_roratni_sv_mikulas

Cesta sedmi kostelů vedla do Vidic

Cílem Cesty sedmi kostelů je duchovní probouzení místa – modlitba za vidický kostel a lidi, kteří v této vesnici žijí. Putovali jsme v sobotu 8. prosince 2012 k vidickému kostelu v pět ráno za mrazivé hvězdné noci z Košic, při svíčkách slavili rorátní mši svatou a za rozbřezku společně posnídali. Tématem k tvorbě v teple místnosti obecního úřadu byl cyrilometodějský rok víry. Děkujeme patronům kostela, […]

01_121031_pohybove_divadlo

Pohybové divadlo – Kameny Země

Vždycky, když se chystáme s dětmi a se spolupracovnicemi na nový školní projekt, musíme pocítit sílu daného tématu tak velkou, abychom si byly jisté, že se téma po pár týdnech nevyčerpá, ale naopak, že nás nejméně na rok pohltí, přemele, posune, donutí studovat, přemýšlet, jít cestami dosud neprozkoumanými, a na závěr posílí a podrží svou přirozenou […]

26_121023_drahobudice_bohosluzba

Cesta do drahobudického kostela

Na téma sedmi dnů stvoření se konaly v uhlířskojanovické farnosti po celý rok poutě do zapomenutých, vyhořelých nebo vykradených kostelů. Cílem našeho projektu je naučit se dívat a vidět cestu našeho života jako jedinečnou příležitost k nalezení moudrosti. Prostředníkem nám je umění, tvorba, modlitba a pouť ke kostelům. Současně o 70 kilometrů dále, v Sedlčanech, se stejným tématem probírali žáci […]

01_121002_hodkov

Pouť do sedmého kostela sv. Václava v Hodkově

Cesta sedmi kostelů pokračovala v neděli 30. září 2012 tématem sedmého dne stvoření „ODPOČINEK“. Vyšli jsme od hodkovského zámku provázeni slovem cestovatelů, kteří se pro sedmou Cestu stali patrony kostela. Symbol cestování nám představovala z novin vyrobená zeměkoule, kterou jsme cestou utvářeli podle toho, jak poznáváme svět – jídlo, oslavy a slavení, náboženský prostor, lidé kolem nás, cesta (co mám […]

01_120626_krsovice

Cesta sedmi kostelů pokračovala poutí do Krsovic

Kostel a člověk se podobají V Písmu svatém se dočteme větu z Janova evangelia: „I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). Tato slova se mi vybavila v souvislosti s poutí ke kostelu sv. Jana Křtitele v Krsovicích, kam nás v sobotu 23. června 2012 dovedla Cesta sedmi kostelů. […]