Fotogalerie

01_130731_obnova_fary_sudejov

Pouť k sv. Anně do Sudějova

Dovolím si začít trochu zeširoka. Tak jako život každého člověka, je i ten bohoslovecký často plný různých překvapení. To se stalo i mně, když jsem se po nástupu do Teologického konviktu v Olomouci, ve kterém prožívají bohoslovci první rok formace, potkal s neustále se usmívajícím Honzou, který prý svého času pracoval v Kolíně a bydlel v Uhlířských Janovicích na faře. I díky […]

01_130622_vira_v_zivot

Pouť ke krsovickému kostelu sv. Jana Křtitele

Za krásného letního dne jsme v rámci Cesty sedmi kostelů putovali ke krsovickému kostelu sv. Jana Křtitele. Vstoupili jsme, abychom vnímali odkaz našich předků. Odkaz, který chceme s vírou žít a předávat dál. [Ukázat prezentaci]

02_121208_roratni_sv_mikulas

Cesta sedmi kostelů vedla do Vidic

Cílem Cesty sedmi kostelů je duchovní probouzení místa – modlitba za vidický kostel a lidi, kteří v této vesnici žijí. Putovali jsme v sobotu 8. prosince 2012 k vidickému kostelu v pět ráno za mrazivé hvězdné noci z Košic, při svíčkách slavili rorátní mši svatou a za rozbřezku společně posnídali. Tématem k tvorbě v teple místnosti obecního úřadu byl cyrilometodějský rok víry. Děkujeme patronům kostela, […]

01_121031_pohybove_divadlo

Pohybové divadlo – Kameny Země

Vždycky, když se chystáme s dětmi a se spolupracovnicemi na nový školní projekt, musíme pocítit sílu daného tématu tak velkou, abychom si byly jisté, že se téma po pár týdnech nevyčerpá, ale naopak, že nás nejméně na rok pohltí, přemele, posune, donutí studovat, přemýšlet, jít cestami dosud neprozkoumanými, a na závěr posílí a podrží svou přirozenou […]

26_121023_drahobudice_bohosluzba

Cesta do drahobudického kostela

Na téma sedmi dnů stvoření se konaly v uhlířskojanovické farnosti po celý rok poutě do zapomenutých, vyhořelých nebo vykradených kostelů. Cílem našeho projektu je naučit se dívat a vidět cestu našeho života jako jedinečnou příležitost k nalezení moudrosti. Prostředníkem nám je umění, tvorba, modlitba a pouť ke kostelům. Současně o 70 kilometrů dále, v Sedlčanech, se stejným tématem probírali žáci […]

01_121002_hodkov

Pouť do sedmého kostela sv. Václava v Hodkově

Cesta sedmi kostelů pokračovala v neděli 30. září 2012 tématem sedmého dne stvoření „ODPOČINEK“. Vyšli jsme od hodkovského zámku provázeni slovem cestovatelů, kteří se pro sedmou Cestu stali patrony kostela. Symbol cestování nám představovala z novin vyrobená zeměkoule, kterou jsme cestou utvářeli podle toho, jak poznáváme svět – jídlo, oslavy a slavení, náboženský prostor, lidé kolem nás, cesta (co mám […]

01_120626_krsovice

Cesta sedmi kostelů pokračovala poutí do Krsovic

Kostel a člověk se podobají V Písmu svatém se dočteme větu z Janova evangelia: „I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). Tato slova se mi vybavila v souvislosti s poutí ke kostelu sv. Jana Křtitele v Krsovicích, kam nás v sobotu 23. června 2012 dovedla Cesta sedmi kostelů. […]

01_120528_skvrnov

Kostel sv. Havla ve Skvrňově – pátý krok na Cestě sedmi kostelů

„S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou za určitých okolností projít všemi fázemi od té nejubožejší ošklivosti až po tu nejvznešenější krásu.“ (Christian Morgenstern). V sobotu 26. května 2012 jsme se vydali z Vavřince na „Cestě sedmi kostelů“. Šli jsme k pátému kostelu sv. Havla ve Skvrňově. Tématem cesty byl pátý den […]

01_1120411_zisov

Velikonoční Cesta ke čtvrtému kostelu sv. Mikuláše v Žíšově

Na naší Cestě sedmi kostelů jsme se vydali na Boží hod velikonoční 8. 4. 2012 již ke čtvrtému kostelu, kterým byl kostel sv. Mikuláše v Žíšově. Patrony žíšovského kostela byli Ti, kdo se scházíme v pátek dopoledne v Komunitním centru sv. Jiljí. Na naší pouť jsme se vydali od kostela sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, kde pan Hrabánek ze Žíšova zazvonil poledne. […]

02_111228_drahobudice

Vánoční obdarování v Drahobudicích

Co nám nabídla Cesta sedmi kostelů do Drahobudic Jsou v životě věci, které děláme, protože je to naše práce nebo povinnost. Potom přichází záliby, které uskutečňujeme, jelikož nás baví. A pak jsou v životě cesty, na které se vydáváme, aniž bychom přesně věděli proč, z jakého důvodu, kudy vedou, a zda na nich můžeme očekávat nějakou hmatatelnou jistotu, že […]