Velikonoční cesta ke čtvrtému kostelu

Na naší Cestě sedmi kostelů se připravujeme na pouť do čtvrtého kostela, kterým bude žíšovský kostel sv. Mikuláše. Společně se na cestu vydáme na Boží hod velikonoční 8. dubna 2012. Naše putování započne u janovického kostela sv. Aloise, kde zazvoníme poledne a vydáme se společně na pouť. Program v kostele v Žíšově začneme o půl druhé a v 15 hodin budeme slavit mši svatou.

O PĚTI CHLEBÍCH
V rámci bohoslužby slova uslyšíte dramatické zpracování jednoho z příběhů z Knihy apokryfů od Karla Čapka. Kniha apokryfů od Karla Čapka(1890 – 1938) je knihou, která představuje známé příběhy z Bible často novým a nečekaným způsobem. Příběh O pěti chlebích ukazuje na problém, který je starý jako lidstvo samo – nespokojenost se zázraky, které provázejí muže jménem Ježíš, pokud se týkají jejich vlastní živnosti. Pekaři si stěžují, že Pán Ježíš z pěti chlebů nasytil celý několikatisícový dav lidí, čímž je připravil o výdělek.
Během pátečních dopoledních setkání nazkoušela tvůrčí skupina U farního stolu.


vložil 3. dubna 2012, 12:58
v kategorii Cesta
Článek můžete sledovat prostřednictvím RSS 2.0 kanálu.
Zde můžete napsat komentář, nebo použít odkaz ze svého webu.


Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.